İstek Listesi 0

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

PROBİOSİS İLAÇ SANAYİ TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

POLİTİKA AMAÇ VE KAPSAM

Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Bu Politikasının amacı (“POLİTİKA”), iş başvurusunda bulunan kişilerin, tedarikçilerin, çevrimiçi ve şahsen ziyaret edenlerin, üyelerin, müşterilerin, hissedarların ve ENZYCUREKREM.COM’un ortaklarının kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bireyleri bilgilendirmektir ( “Veri Danışmanı”).

BAŞVURU

Başvuran Yapan  Bireylerle İlişkili Olarak Toplanan Kişisel Veriler

Bir iş için başvuran grupla ilgili olarak,

ENZYCUREKREM.COM; Kişisel geçmiş ve bilgiler, iş deneyimi, eğitim geçmişi, yabancı dil sertifikası ve diğer sertifikalar,

Adı soyadı, adresi, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,

Bire bir görüşmeler sırasında veya telekonferans, video görüşmesi veya telefon yoluyla elde edilen bilgilerin kayıtları,

ENZYCUREKREM.COM tarafından yürütülen araştırmalar yoluyla elde edilen referanslar veya bilgiler,

Bilgi birikimleri ve kişisel nitelikleri belirleyen işe alım değerlendirme araçlarının sonuçları,

Maaş beklentileri, maluliyet, yükümlülükler ve ödeme şekli. Sabıka kaydı ve sağlık raporu, ikamet adresi gibi belgeler de gerekli olabilir.

Adayların Kişisel Verilerini Toplama ve İşleme Amaçları

ENZYCUREKREM.COM, başvuru sahiplerinin kişisel verilerini “8” başlıklı bu POLİTİKA bölümünde belirtilen bir amaca veya daha fazla amaca dayanarak işleme koyabilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amacı, ”başvurusunun niteliğine göre.

Başvurucunun boş pozisyona ilişkin niteliklerinin, deneyiminin ve ilgisinin uygunluğunu değerlendirmek,

Başvuru sahibi tarafından beyan edilen bilgilerin geçerliliğini kontrol etmek veya gerektiğinde referans kontrolü yapmak amacıyla üçüncü taraflarla iletişim kurmak,

İşe alım süreci ile ilgili olarak başvuru sahibi ile temasa geçmek veya daha sonra ülkede veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için başvuru sahibiyle iletişim kurmak,

Düzenlemelerin veya yetkili bir kurum veya kuruluşun gerekliliklerini yerine getirmek,

ENZYCUREKREM.COM tarafından uygulanan işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,

yapılması gereken operasyonları İş sağlığı ve güvenliği kapsamında uygulamak.

Başvuru Sahibinin Kişisel Verilerini Toplama ve İşleme Yöntemleri

Başvuru sahiplerinin kişisel bilgilerini işe alım sürecinde, bu POLİTİKA’da belirtilen diğer yöntem ve araçlar kullanılarak veya aşağıda belirtilen ek yöntem ve araçlarla toplanabilir:

Basılı veya elektronik ortamda yayınlanmış başvuru formu,

Başvuranlar tarafından e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ENZYCUREKREM.COM’a gönderilen özgeçmişler.

İşe alım veya danışmanlık firmaları ve LinkedIn,

Yapılan görüşmelerde başvuru sahibinden elde edilen bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini teyit etmek amacıyla ENZYCUREKREM.COM tarafından yapılan araştırma

Video konferans ve telefon gibi araçlar vasıtasıyla,

Becerileri ve kişisel nitelikleri belirleyen, deneyimli uzmanlar tarafından yürütülen ve analiz edilen işe alım testleri.

ENZYCUREKREM.COM, kişisel verileri bilgisayar sistemleri ve insan kaynakları personeli aracılığıyla otomatik ve manuel olarak sisteme giriş yapılır.

Başvuru Referans Kontrolleri

ENZYCUREKREM.COM, başvuru sahibine ilişkin referansları kontrol edebilir. Referans kontrol işlemi genellikle başvuru sahibi tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğunu onaylamak suretiyle gerçekleştirilir. Başvuran tarafından durdurulabilecek ve ENZYCUREKREM.COM için tehdit oluşturabilecek kapasiteye sahip olabilecek faktörlerin belirlenmesi, yapılan araştırmanın bir parçası olacaktır.

Referans kontrolü kapsamında, üçüncü şahısların ve başvuru sahiplerinin kişisel verileri gerekli durumlarda paylaşılabilir. Başvuru sahibine ait kişisel veriler üçüncü şahıslardan alınabilir.

Başvuru sahipleri, her zaman referans kontrol süreci ile ilgili olarak ENZYCUREKREM.COM ile irtibata geçebilirler.

Bu POLİTİKA’da bildirilen prosedürler. İşe Alma Durumunda İşlenmeye Devam Edecek Başvuru Sürecinde Toplanan Kişisel Veriler Başvuru prosedürü sırasında toplanan ve işlenen başvuranla ilgili tüm kişisel veriler, boş pozisyon için adayı işe alma kararı alınarak kişisel dosyalarına aktarılır. Başvuru Sahibinin Kişisel Verilerinin Güvenliği İşlediği kişisel veriler ile ilgili olarak, ENZYCUREKREM.COM, bireylerin veri konu grupları (başvuru sahipleri, bireyler grubu, stajyerler) arasında ayrım yapmamaktadır. Kişisel verilerin güvenliği ile ilgili ayrıntılı bilgi, bu belgenin kişisel verilerin güvenliği ile ilgili bölümünde yer almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ İLKELER

Yasa ve Dürüstlük İlkesine Uygun Olarak İşleme Kişisel verilerin işlenmesinde, yasal düzenlemelerde yer alan ve genel güven ve dürüstlükle ilgili ilkelere uyulmaktadır. Kişisel Verilerin Gerekli Olduğunda Doğru ve Güncel Olmasını Sağlama İşlenen verilerin doğru ve güncel olması ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için periyodik doğrulama ve güncellemeler yapılır. Bu kapsamda, ENZYCUREKREM.COM’da kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etmek ve gerekli düzeltmeleri yapmak için sistemler uygulanmaktadır. Yapılacak olan değişiklikler ve güncellemeler üyeler tarafından www.EnzyCureKrem.com adresindeki Hesabım sayfasından yapılabilir.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşleme

Kişisel veriler açık, spesifik ve yasal veri işleme amaçlarına uygun olarak işlenir. Verilerin işlenmesinin amacı aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

İşlenmesi Amacıyla İlgili ve Sınırlı Olmak ve Ölçülmek

Öngörülen amaç / amaçların gerçekleştirilmesi için, kişisel veriler ölçülen bir şekilde işlenir ve bu amaçlarla ilgilidir ve bunlarla sınırlandırılır; bu amaçlara ulaşmakla ilgili olmayan veya amaçlanan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınırız.

İlgili Mevzuatta Belirtilen Sürenin veya Bunların İşlem Amacı İçin Gerekli Sürenin Korunması

ENZYCUREKREM.COM, kişisel verileri yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen süre veya işlenmesi için gereken süre boyunca korur. Bu bağlamda, öncelikle kişisel verilerin korunması için ilgili mevzuatta bir süre öngörülüp öngörülmediğini, bir süre öngörülüyorsa, buna uygun davranırız ve herhangi bir süre belirtilmezse kişisel verileri koruruz. işlenmesi amacıyla gereken süre için. Bu sürenin sona ermesi durumunda veya işlenmelerini gerektiren sebeplerin sona ermesi durumunda, uzun süre boyunca işlenmelerine izin vermek için yasal bir sebep olmadıkça, kişisel veriler ENZYCUREKREM.COM’un Politikası uyarınca silinir, yok edilir veya anonimleştirilir Kişisel Verilerin Korunması ve Yok Edilmesi Üzerine.

Koruma süreleri ayrıca aşağıda belirtilmiştir.

KİŞİSEL BİLGİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ ŞART VE KOŞULLAR

İlgili kişinin kendi açık rızası, kanuna göre yerine getirilmesi gereken ve kişisel bilgilerin işlenmesini yasal olarak mümkün kılan koşullardan yalnızca biridir. Açıkça rızanın yanı sıra, kişisel veriler kanunda öngörülen aşağıda belirtilen şartlardan birinin olması durumunda da işlenebilir.

Kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü temel, yasada belirtilen koşullardan bir veya daha fazlası olabilir. İşlenen kişisel verilerin özel kişisel veri oluşturması durumunda; “Özel Kişisel Verilerin İşlenebileceği Durumlar” başlığı altında listelenen koşullar uygulanacaktır.

Bireyler işbu POLİTİKA kapsamında hangi kişisel verilerin hangi amaçlar ve nedenlerle işlendiği, kişisel verilerin hangi kaynaklardan toplandığı, bu kişisel verilerin kimlerle paylaşılacağı ve bunların nasıl paylaşılacağı hakkında bilgi verilir.

Açıkça Yasalarla Belirtilmiş Olmak

ENZYCUREKREM.COM, kişisel verilerin açıkça yasaların öngördüğü durumlarda kişinin açık rızasını almadan bireylerin kişisel verilerini işleyebilir. Örneğin, Elektronik Ticaret Yönetmeliği Kanunu uyarınca, işlemlerle ilgili olarak işlenecek kişisel veriler. ENZYCUREKREM.COM’a üyelik, satın alma siparişleri, ticaret, ürünlerin iptali, teslimatlar, veya iadesi için elektronik izin verilmesi.

Fiili İmkansızlık nedeniyle İlgili Kişinin Ekspres Onay Alınamaması

Veriler, bir bireyin ya da rızasını veremediği ya da rızasının geçersiz sayıldığı başka bir kişinin yaşamını ya da beden bütünlüğünü korumak amacıyla kişisel verilerin işlenmesi zorunlu olduğunda, bir bireyin kendi açık izni olmadan işlenebilir.

Bir Sözleşmenin Sonuç veya Performansıyla Doğrudan İlişkisi

Bir sözleşmenin taraflarına ait kişisel veriler, söz konusu sözleşmenin sonuçlandırılması veya yapılmasıyla doğrudan ilgili olması şartıyla, gerekli olması halinde işleme konulabilir. Örneğin, ENZYCUREKREM.COM üyelik prosedürünü tamamlamak için Üye tarafından sağlanan kişisel ve doğruluğunu teyit ettiği veriler.

ENZYCUREKREM.COM’un Hukuki Yükümlülüğü Performansı

Bireylerin verileri, bir veri süpervizörü olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu açık bir izin alınmadan işlenebilir. Örneğin, sipariş edilen bir ürünün bir Üyeye teslimi veya satıcıya ödenen bir ürünün bedeli.

Bireylerin Kişisel Verilerini Kamusallaştırmak

Bireylerin kişisel verilerinin kendileri tarafından kamuya açıklanması durumunda, veriler kişilerden açıkça onay almak zorunda kalmadan işlenebilir. Örneğin, HIS sosyal medya hesabı üzerinden internetteki bir üye tarafından kamuoyu ile paylaşılan kişisel veriler, irade ve orantılılık doğrultusunda yapılması şartıyla işlenebilir.

Bir Hakkın Kurulması veya Korunması İçin İşlem Verilerinin Yükümlülüğü

Bir hakkın oluşturulması, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu durumlarda, bireyin kendi açık rızasını almadan veriler işlenebilir. Örneğin, bir Tüketici Hakem Heyeti’ne bir Üye tarafından yayınlanan bir şikayet ile ilgili olarak, işlem ve bilgileri bu şikayet klasörüne girmek.

Meşru İlgi Üzerine Verilerin İşlenmesi

ENZYCUREKREM.COM’un meşru çıkarları için kişisel veri işleme, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmemesi şartıyla zorunlu olduğu takdirde, veriler kişilerin açık izni alınmaksızın işlenebilir. Örneğin, ENZYCUREKREM.COM, Müşteri memnuniyetini sağlamak için memnuniyet anketleri düzenliyor.

Çalışan’ın Hızlı İzne Dayalı Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Çalışan kişisel verileri, yukarıda Madde 3.1 ila 3.7’de belirtilen şartlardan herhangi birine dayandırılarak işlenememesi durumunda, açık onay temelinde işlenecektir.

ÖZEL KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GEREKEN YER ALANLARI

Kişisel verilerin bir kısmı “kişisel kişisel veriler” olarak sınıflandırılır ve özel bir korumaya tabi tutulur.

Ekspres Onay İznine Dayalı Özel Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel kişisel veriler, kişinin  işbu POLİTİKA’da belirtilen esaslara uygun olarak ve gerekli idari ve teknik önlemleri alarak açık onay vermesi durumunda işlenebilir.

Özel Kişisel Verilerin Hızlı Onay Olmadan İşlenebileceği Durumlar

Bireyin açık rızasını vermediği durumlarda, aşağıdaki durumlarda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek yeterli tedbirlerin alınması şartıyla özel kişisel veriler işlenir:

Yasanın öngördüğü durumlarda, bireyin sağlık durumu ve cinsel yaşam dışındaki özel kişisel verileri,

Bireylerin sağlığı ve cinsel yaşam ile ilgili özel kişisel veriler, yalnızca koruyucu hekimlik , halk sağlığını koruma, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım amacıyla gizlilik veya yetkili kurum ve kuruluşların görevi ile bağlı kişiler için mümkün olacaktır.

BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA

Kişisel verilerin toplanması sırasında, şahıslara ENZYCUREKREM.COM tarafından bilgi verilir. Bu bağlamda, ENZYCUREKREM.COM’un irtibat kişisinin kimliği, kişisel verilerin işlenme amacı, işlenen verilerin kime ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve haklar hakkında bilgilendirilirler. Çalışanların yasal olarak hakkı vardır.

Bireylerin kişisel bilgileriyle ilgili bilgi talep etmesi durumunda, ENZYCUREKREM.COM onları info@EnzyCureKrem.com.com adresinden bilgilendirecektir. ENZYCUREKREM.COM’un tesislerinde bulunan video kameralar hakkında fiziksel ziyaretçiler bilgilendirilecektir. Ek olarak, binanın içinde görünür noktalara yerleştirilmiş ve kısa bilgiler sunan işaretler vardır. Bu Politika ile ENZYCUREKREM.COM web sitesini ziyaret eden kullanıcılar bilgilendirilir; Üye olanlar, sadece bu işbu Politika ile değil, aynı zamanda Üyelik sayfasında sunulan bilgilerle de tekrar bilgilendirilir.

KİŞİSEL BİLGİLERİN KATEGORİASYONU

Bu politika kapsamında ENZYCUREKREM.COM, aşağıda belirtilen kategorilerdeki bireylerin verilerini işler:

İletişim detayları

Konum verileri

Aile Bireyleri, Kith ve Kin Hakkında Bilgi

Fiziksel Alan Güvenliği Bilgisi

Finansal bilgi

Kişisel bilgi

Aday Çalışan Bilgisi

Bireyler Bilgi İşleme

Yasal İşlemler ve Uygunluk Bilgisi

Özel Kişisel Veriler

Şikayet Yönetimi Hakkında Bilgi

KİŞİSEL BİLGİLERİN İŞLEME AMACI

İşleme koşulları

Kişisel veriler aşağıdaki koşullara tabi olarak işlenir.

Koşullar;

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak ilgili faaliyetlerin açıkça yasalarca öngörülmüş olması,

Kişisel verilerinizin ENZYCUREKREM.COM tarafından işlenmesi, bir sözleşmenin sonuçlandırılması ya da uygulanması için doğrudan ilgilidir ve gereklidir.

ENZYCUREKREM.COM’un yasal yükümlülüğünün yerine getirilmesi için kişisel verilerin işlenmesi zorunludur,

Kişisel verilerin bireyler tarafından kamuoyu ile paylaşılması kaydıyla; Tanıtım amacıyla ENZYCUREKREM.COM tarafından orantılı olarak işlenebilecektir.

ENZYCUREKREM.COM tarafından kişisel verilerin işlenmesi, ENZYCUREKREM.COM’un veya bireylerinin veya üçüncü kişilerin haklarının kurulması, kullanılması veya korunması için zorunlu kılınmaktadır.

Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmediği takdirde, ENZYCUREKREM.COM’un yasal çıkarlarını korumak için kişisel verilerin işlenmesi zorunluluk teşkil etmektedir.

Kişisel verilerin ENZYCUREKREM.COM tarafından işlenmesi, veri sahibinin veya başka bir kişinin yaşamının ve fiziksel bütünlüğünün korunması için ve kişisel verilerin sahibinin kendisine veremeyeceği bir konumda olması durumunda zorunludur.

Yukarıdaki koşulların yerine getirilmesi durumunda; ENZYCUREKREM.COM, kişisel verileri kendi sistemine işlemek için kişisel veri sahiplerinin açık onaylarını almaya çalışır.

İşleme Amaçları

ENZYCUREKREM.COM, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar için işleme koyabilecektir:

Aday Çalışma Grubu:

İnsan kaynakları politika ve süreçlerinin tamamlanmasının ve uygulanmasının sağlanması,

İşçi adaylarının başvurularının seçimi ve değerlendirme prosedürlerinin planlanması,

İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,

Çalışan adayın yerleştirilmesi için gerekli iletişim faaliyetleri,

Staj alımı, operasyonel süreçlerin yerleştirilmesi ve planlanması.

Stajyer avukatlar için; Hukuk Mesleği Kanunu uyarınca mesleki dayanışma kapsamında yasal gereklilikleri yerine getirmek.

Müşteri Grubu için:

Elektronik ticaret ve Türk ticaret kanununda öngörülen yasal gereklilikleri yerine getirmek.

Müşteri memnuniyeti ve / veya deneyimine odaklanan etkinlikleri planlama.

Yasal, düzenleyici ve şirket yönetimi mevzuatı ve doğru uygulamaya uygunluğun sağlanması.

Satın alınan siparişe göre teslim edilecek ürünün hazırlanması ve teslimatın taahhüt edilen  zaman dilimi içerisinde yapılacağına dair güvence verilmesi.

İptal ve iade durumunda, müşterinin mümkün olan en kısa sürede geri ödenmesini sağlamak için bilgileri ilgili departmana iletilmesi.

Bilgi güvenliğini sağlamak için süreçler oluşturmak ve uygulamak.

Riskin kabul edilebilir bir seviyeye düşürülmesi için.

 

Risk yönetimi.

 

Erişim Yetkilendirme ve Kontrol Matrisi Oluşturma.

 

Veri Transferi tekniklerini tanımlama.

 

Veri koruma süreçleri ve prosedürleri oluşturma

 

Uzaktan erişim prosedürlerinin tanımlanması ve uygulanması

 

Karar destek sistemlerinde anonim verilerin müşteri CRM uygulamaları çerçevesinde paylaşılmasından elde edilen sonuçların kullanılması.

 

Kampanya planlama, fizibilite çalışmaları ve CRM kapsamında doğru hedefler.

 

Faturalandırma ve düzenli takip.

 

Şirket yükümlülüklerini yerine getirmek.

 

Müşteri portföyü oluşturmak için kişisel bilgi toplama.

 

Müşteriler için stokta olmayan bir ürün getirmek için bilgi toplama.

 

Veri toplama, müşterilere özel hizmetler sunabilme.

 

Tedarikçi Grubu için (Tedarikçi, Tedarikçi Yöneticisi, Tedarikçi Çalışanı):

 

Tedarikçilerle iş sürecinin yönetimi.

 

Gerekli hizmet için sözleşmeler gibi yasal işlemlerin ve gereksinimlerin uygulanması.

 

Şirket adına üretim için ilgili tedarikçi ile iletişim kurulması.

 

Seçilen tedarikçiler ile tedarikçi sözleşmelerinin hazırlanması.

 

Satın alma işlemlerini yapmak.

 

Üretim sürecinin izlenmesi ve denetlenmesi.

 

Eksik veya hatalı ürünler alındığında kalite kontrol proseslerine göre iptal prosedürleri sırasında depo ile iletişimi yönetmek.

 

Ödemelerin denetimi ve onay verilmesi.

 

İş Sağlığı hukuku ve sözleşmesine uygun olarak.

 

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) yönetmeliği uyarınca çalışanlara ve hükümete ödenecek primlerin ödenmesi ve denetlenmesi.

 

Çalışanların bir yeterlilik belgesine sahip olup olmadıklarını kontrol etmek (mesleklerine bağlı olarak bir sertifika, yetki belgesi vb.)

 

Hijyen ile ilgili belgelerin incelenmesi ve yükseklikte çalışma.

 

Tedarikçi çalışanlarının İSG yasalarına göre uygunluğunun değerlendirilmesi.

 

Tedarikçi ile yasal bir ilişki kurmak için gerekli bilgi ve belgelerin toplanması.

 

Tedarikçilerle ilişkileri yönetmek.

 

Şirket kaynaklarının ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak ve müşteri odaklı yaklaşıma dayalı şirket operasyonlarının iyileştirilmesine odaklanmak.

 

Deponun ihtiyaçlarının belirlenmesi ve hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde çözülmesi.

 

Şirketin ihtiyaç duyduğu satın alma işlemlerini yapmak.

 

Ürün tanıtımı ve pazarlaması için gerekli görsellerin hazırlanması.

 

Ürün tanıtımı ve pazarlaması için gerekli görsellerin hazırlanması için gereken insan gücünün işe alınması.

 

LPPD uyarınca, ENZYCUREKREM.COM’un veri güvenliği açısından yükümlülüklere bağlılık gösteren kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilik tedarikçisinden belgeler alınması.

 

Yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesi ve denetimin planlanması.

 

Tedarikçilerin gizliliği süresiz olarak koruma yükümlülüğünü öngörmek.

 

Tedarikçilere aktarılan kişisel verilerin yasal kanallardan elde edilmediği durumlarda, tedarikçinin durumu en kısa zamanda ENZYCUREKREM.COM’a bildirmek zorunda olduğunu belirten bir fıkra hazırlanması.

 

Davacı 3. Bireyler Grubu İçin:

 

Yasal, düzenleyici ve şirket yönetimi mevzuatı ve doğru uygulamaya uygunluğun sağlanması.

 

Kamu görevlisi idari organ çalışanı için soruşturmayı yürütür veya yürütür:

 

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

 

Çevrimiçi Ziyaretçiler İçin:

 

Mevzuat düzenlemelerine bağlılık şartı.

 

Çevrimiçi ziyaretçilerin ve kullanıcının sistem işlemlerinin günlüğe kaydedilmesi.

 

Ortaklar / Ortaklar İçin:

 

Yasal ve idari prosedürlerin yönetimi için gerekli bilgi ve belgelerin alınması.

 

ULUSAL VE YURTDIŞI 3. KİŞİSEL KİŞİLERE KİŞİSEL BİLGİLERİN AKTARILMASI

 

Kişisel veriler ve bireylere ait özel kişisel veriler, gerekli güvenlik önlemleri alınarak üçüncü şahıslara (üçüncü şahıs şirketleri, grup şirketleri, gerçek üçüncü şahıslar) işlem amaçları doğrultusunda aktarılabilir.

 

9.1. Kişisel Verilerin Aktarımı

 

LPPD’nin 8. ve 9. maddelerinin şartlarının öngörülmesi durumunda kişisel veriler üçüncü şahıslara aktarılabilir.

 

E-posta ve / veya telefon numarası, tekilleştirme ve eşleştirme amacıyla yurtdışında üçüncü şahıslarla paylaşılabilir. Üye olmayan çevrimiçi ziyaretçiler ve web sitelerinin kullanım alışkanlıklarına ilişkin anonim nitelikteki bilgiler, çerezlerle toplanır ve paylaşılabilir.

 

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Şahıslar ve İşlem Amaçları

 

Kişisel verileriniz aşağıda listelenen kişilere aktarılabilir:

 

ENZYCUREKREM.COM ‘un iş ortakları,

 

ENZYCUREKREM.COM  tedarikçileri,

 

ENZYCUREKREM.COM ‘un İştirakleri,

 

ENZYCUREKREM.COM ‘un hissedarları

 

Yasal olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları,

 

Yasal olarak yetkili özel hukukçular.

 

Transfer yapılan ve yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri transferinin amacı aşağıda belirtilmiştir.

 

KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUMA SÜRESİ

 

ENZYCUREKREM.COM tarafından işlenen kişisel verilerin korunma süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.